Ja sam Ivan Petrić, dipl. ing. 1989. godine diplomirao sam na Geodetskom fakultetu u Zagrebu. Pored rada u struci radio sam i kao profesor u srednjoj školi, savjetnik za osobni razvoj te direktor kadrovske službe – Human Resource Manager u Magmi d.o.o… Od 1997. godine intenzivno se bavim NLP-ijem. Osnovnu NLP edukaciju stekao sam u Hrvatskoj i Velikoj Britaniji, a stupanj NLP Trenera i Trenera Humanističke Neuro Lingvističke Psihologije u SAD-u 2000. godine. Osim savjetodavnog rada bavim se i primjenom NLP-a u manadžmentu i konzaltingu. Također u svoj rad uključio sam i rad sa Sistemskim i Obiteljskim konstelacijama. Pored jednogodišnjih NLP treninga vodim i ‘in-house’ treninge s naglaskom na komunikacijskim vještinama i razvoju potencijala. Zanima me ekologija, samospoznaja, izmijenjena stanja svijesti, zdravi stilovi života, surfanje, rolanje, yoga,… Daleke 1982. godine bio sam član tima vaterpolo kluba POŠK is Splita koja je osvojila drugo mjesto na prvenstvu Jugoslavije. Slobodno vrijeme najradije provodim u krugu obitelji i stjecanju novih spoznaja.

 vip

hrvatski-telekom-01

HT

siemens

Msan

 MDI

OMV

G Petrol 01

trainsfer-live 01

Team training 01

duropack_gmbh

Abbott

abbvie 03

MEdis 01

Pan 02

Unilever 02

Knauf 01

wulf 01

wulf 02

Schrack

sch 04

GfK01

HOC 01

GSKG 03

Osim u radu s mnogobrojnim individualnim klijentima NLP koristim i u radu s korporativnim kijentima i to  u obliku:

 • treninga i radionica
 • individualnog coachinga i savjetovanja
 • grupnog coachinga
 • facilitacije i vođenja procesa

na temama u rasponu od leadershipa & coachinga do prodajnog ponašanja u trgovini
sa strukturama u rasponu od GM (generalnog menadžera) i tima direktora do prodavača u kiosku
s veličinom kompanije od nekoliko zaposlenih do multinacionalnih kompanija
s trajanjem od jedne seanse do kompleksnih projekata u trajanju od 6 i više godina

Iskustva za konkretan rad baziram na osobnim iskustvima koja sam, pored toga rada u ulozi trenerasavjetnikacoacha stekao i radeći kao:

 • inženjer geodezije
 • profesor u školi
 • HRM – direktor kadrovske u kompaniji srednje veličine (cca tisuću zaposlenih)
 • član međunarodnog tima trenera
 • suvlasnik poduzeća
 • vlasnik obrta

U poslu trenera, savjetnikacoacha s uspjehom surađujem s kompanijama iz:

Telekom sektora

 • VIPnet d.o.o.
 • HT d.d.
 • T-Com d.d.
 • VIP MOBILE d.o.o – Srbija

IT sektora

 • SIEMENS d.d.
 • M SAN Grupa d.d.

Internacionalnim kompanijama

 • Philip Morris d.o.o.
 • JT International Zagreb d.o.o.
 • FIAT – FCA Srbija d.o.o.
 • OMV GmBH
 • OMV Hrvatska d.d.
 • OMV BH d.d.
 • G-Petrol d.o.o. (Bosna i Hercegovina)
 • Styria Media Group AG – Tiskara Zagreb
 • Great Workplace Research and Consulting – Wienn
 • MDI Management Development GmbH
 • Wienerberger AG
 • Transfer Life GmbH – Austria
 • Duropack GmbH
 • Duropack Belišće d.o.o.
 • Schneider d.o.o.
 • AVON d.o.o
 • Atys Group
 • Fabrika cementa Lukavac d.d. (Bosna i Hercegovina)
 • Team Training International GmbH – Austria
 • GI Group HR Solutions d.o.o.
 • IntechOpen Limited

Farmaceutske industrije

 • Abbott laboratories d.o.o.
 • AbbVie d.o.o.
 • Bayer
 • Boehringer Ingelheim
 • Medis Adria d.o.o.

Financijskog sektora

 • Privredna Banka Zagreb d.d.
 • Splitska banka d.d.
 • HVB Splitska banka d.d.
 • SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.
 • Raiffeisen stambena štedionica d.d.
 • Hrvatska poštanska banka d.d.
 • Croatia osiguranje d.d.
 • Helios osiguranje d.d.
 • FOG d.o.o.
 • ZIPOS d.o.o.

Proizvodnje i distribucije

 • Panonska pivovara d.o.o.
 • Unilever Hrvatska d.o.o.
 • Podravka d.d.
 • Knauf Lasserberger d.o.o.
 • ABS Sisak d.o.o.
 • Wulf sport d.o.o.
 • SCHRAK Technik d.o.o.
 • Schachermayer d.o.o.- Schachermayer akademija za partnere 2010
 • Plinara istočne Slavonije d.o.o.
 • DUHAN d.d.
 • Varteks d.o.o.
 • Semmelrock stein + design d.o.o.

Edukacije

 • Prehrambeno-tehnološka škola, Zagreb
 • Poduzetnički centar Ludbreg
 • Furstberger d.o.o.
 • Janus PiM d.o.o.

Uslužne djelatnosti

 • PULS agencija za istraživanje tržišta
 • GfK – Centar za istraživanje tržišta d.o.o.
 • Parkovi d.d. – Varaždin
 • HOC Bjelolasica
 • Gradsko Stambeno Komunalno Gospodarstvo – Zagreb

philip morris 01

JTI 02

Stzria

GPTW

GPTW 01

Schneider 01

avon 03

FCL

Gi group 02

ODM 04

PBZ 01

HVB 02

Splitska banka 01

Reiff 02

HPB 01

CO 02

Helios 02

 

Prehamben askole 01

Ludbreg

Janus 02