Ovo je jedna od važnijih tema u NLPu. Dosta je jednostavna i ljudi misle da se koristi samo u nekim specijalnim situacijama, a u stvari se nalazi u bazi svih intervencija, a mogli bi reći i interakcija.

Course Information

Estimated Time: 2 sata

Course Instructor

ivan ivan Author